Zakladatelka

Founder

Kdo jsem? Podnikám od začátku devadesátých let. Vždy jsem měla potřebu potkávat se s lidmi, kteří měli nutkání něco udělat a sdíleli jsme společnou potřebu věci měnit, nebo to alespoň zkoušet. Také jsem si všimla, že společenská setkání často neslouží k tomu, aby se lidé skutečně potkali.

Toto všechno vedlo k rozhodnutí, že jsem v roce 1997 založila produkční společnost Agentura Helas a následně rozběhla několik speciálních projektů. Mezi nimi byly kluby Helas New Encounters Club, ten byl první, dále následoval Cosmopolitan Executive Helas Ladies Club a poté projekt Ocenění Českých Podnikatelek. Všechny se zaměřují na kultivaci českého podnikatelského prostředí a vzájemné propojování svých členů. Spojuje nás myšlenka „Budujeme hrdé Česko“.

V minulosti jsem produkovala Štiky českého byznysu řídím Exportní cenu DHL UniCredit pod záštitou CzechTrade. V rámci projektů kladu důraz na osobní přístup a vzájemné sdílení zkušeností, ocenění českých podnikatelů a etický byznys. Baví mě vytvářet prostředí pro vznik nových obchodních příležitostí a navázání vzájemných vztahů mezi podnikateli a odborníky z ekonomické oblasti. Firemní motto je „Friendly Business – náš společný úspěch“.