Investice do vzdělání se vyplácí, říká 91 % našich studentů

Stále je dost lidí, kteří neuvažují jen v krátkodobém horizontu a vědí, že investice do kvalitního vzdělání je investice na celý život, prozrazuje Štěpán Mika, ředitel Central European Management Institute (CEMI).

Představte nám prosím, společnost CEMI MBA Studies s.r.o. Čím se Vaše firma zabývá a jaká je její historie?
Naše společnost se zabývá poskytováním manažersky zaměřeného MBA studia a také právnicky zaměřeného LLM studia, a to v online formě, která je slučitelná s náročným pracovním životem našich studentek a studentů, jejichž většinu tvoří právě velmi vytížení podnikatelé a manažeři. Náš institut vznikl v roce 2011, všechny česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce, přičemž v březnu 2019 byl zahájen již 16. ročník kurzů. Studijní programy v anglickém jazyce se pak zaměřují na danou problematiku v celosvětovém kontextu. S více než 1600 klienty patříme mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. Jedním z hlavních cílů našeho institutu je umožnit profesní vzdělávání v MBA či LLM oborech širokému spektru zájemců o studium, kteří si především z časových důvodů nemohou dovolit studovat prezenční formou a pravidelně dojíždět desítky či stovky kilometrů na prezenční výuku MBA. Institut CEMI proto výuku ve všech oborech koncipuje tak, aby umožnil studovat i velmi pracovně vytíženým studentům bez ohledu na jejich bydliště.

Proč padla volba právě na obor vzdělávání?
V době, kdy jsme na trhu začínali, probíhala většina vzdělávací aktivit typu MBA studia pro manažery stále velmi „postaru“, tedy obvykle prezenční víkendovou formou, která je extrémně náročná na čas manažerů, včetně souvisejících nákladů na dojíždění, ubytování atd. To je něco, co jsme chtěli změnit a poskytnout tak manažerům platformu umožňující vzdělávat se kdykoli a odkudkoli, pod vedením zkušených odborníků.

Kdo jsou Vaši nejčastější zákazníci a o jaké obory je mezi nimi největší zájem?
Naši zákazníci jsou přibližně ze 40 % ženy, z 60 % muži, přičemž 70 % z nich má dokončené vysokoškolské vzdělání, zbývajících 30 % pak středoškolské vzdělání s maturitou. To je také minimální dosažené vzdělání nutné pro přijetí ke studiu MBA. Z 12 studijních programů, které nabízíme, je největší zájem o studium oboru Executive MBA, který je průřezovým oborem obsahujícím manažerské znalosti ze všech potřebných oblastí, velký zájem je setrvale také o obor Management zdravotnictví. Mnoho lidí, včetně lékařů, si již naštěstí uvědomuje, že být skvělým odborníkem ve své oblasti ještě neznamená být také skvělým manažerem, a proto si studiem MBA doplňují právě manažerské znalosti a dovednosti.

Co je pro úspěch ve Vaší branži klíčové?
Pro úspěch v této branži je klíčová zejména kvalita výuky zaměřené na praktické využití získaných znalostí a prokazatelný přínos absolvování MBA studia v dalším kariérním rozvoji. Na základě unikátního průzkumu agentury STEM/MARK například 84 % absolventů uvádí, že získali během studia praktické znalosti a dovednosti využitelné v daném oboru, 73 % absolventů pociťuje díky zisku MBA titulu konkurenční výhodu na trhu práce vůči lidem s pouze akademickým VŠ titulem a celých 91 % absolventů je přesvědčeno, že do MBA studia se vyplatí investovat. Obor vzdělávání je hodně o osobních referencích a zkušenostech a pokud by absolventům studium nepřineslo nic kromě „papíru“ s titulem MBA, nebylo by možné dlouhodobě fungovat. Největší odměnou tak je pro nás 180 osobních referencí od našich absolventů a fakt, že nejvíce nových studentů se nám již hlásí na základě doporučení některého z absolventů či studentů.

Co Vaši firmu odlišuje od konkurence?
Odlišuje nás zejména konstantní důraz na kvalitu výuky bez jakýchkoli kompromisů a také osobní přístup k jednotlivým studentům. Dále se lišíme také tím, že nás zajímá, jak si vedou absolventi například několik let po ukončení studia, proto provádíme průzkumy přínosů MBA studia prostřednictvím nezávislé agentury. Často lze totiž opravdový přínos MBA studia vyhodnotit až s odstupem několika let po absolvování, kdy lze posoudit, zda a jak si absolventi polepšili platově či ve firemní hierarchii.

Jak se v současné době v Česku v oblasti vzdělávání podniká?
Vzhledem k současné ekonomické situaci, kdy dobře placenou práci má prakticky každý, kdo ji chce mít, a kdy firmy snižují nároky na kvalifikaci svých zaměstnanců, mají lidé často tendenci „usínat na vavřínech“ a příliš na sobě nepracovat. Naštěstí je stále dost lidí, kteří neuvažují jen v krátkodobém horizontu a vědí, že investice do kvalitního vzdělání je investice na celý život. A až opět přijde další ekonomická krize (a všichni významní ekonomové se shodují na tom, že je to jen otázka času), jejich konkurenční výhoda na trhu práce bude obrovská.

Proč jste se zapojili do Podnikatelské platformy Helas? Co Vám to přineslo?
S platformou Helas spolupracujeme již téměř od našeho vzniku na různých projektech, je to vynikající příležitost, jak se při zajímavých a často neformálních akcích setkat s podobně smýšlejícími lidmi z menších a středních firem, kteří nepostavili své podnikání na dotacích z EU, ale na skutečných nápadech, vizích a pracovitosti, a kteří tak podle mě představují tu skutečnou podnikatelskou elitu v Česku.

 


23. září 2019, Veronika Krnáčová