Rating MSP

ZJISTĚTE SVŮJ RATING & SKÓRING

Nebojte se podívat realitě do očí. Jak vás posuzují vaši klienti, banka, veřejná správa? Podnikání je dobré založit na realitě, nejen na pocitech a dojmech.

Rating MSP jsme přiravili ve spolupráci s CRIF Czech Credit Bureau a Hospodářskou komorou hl. města Prahy, kde se pracuje s modely pro ekonomické hodnocení malých a středních podniků.

  • CO JE RATING?
    Profesionální a nestranný pohled na vlastní podnikání vyvinutý CRIF Czech Cerdit Bureau. Metodika výpočtu je navržena tak, aby byla v maximální možné míře v souladu s požadavky BASEL II a následně BASEL III. Statisticko-matematický model ratingového hodnocení je založen na evaluaci finančních a nefinančních parametrů. V rámci modelu je vždy zohledněna specifická oblast podnikání. Výstupem je jeden ze 7 či 14 ratingových stupňů. Výstup z modelu Rating navíc přináší i hodnocení slabých a silných stránek, míru rizika platební neschopnosti a u některých modelů nově také výpočet pravděpodobnosti bankrotu.
  • SKÓRINGOVÉ MODELY
    Skóringové modely představují aplikaci osvědčených statistických analýz v bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikacích a dalších oblastech za účelem kvantifikace rizika spojeného s určitým segmentem klientů či produktem. Modely řídí vztahy se zákazníky od zacílení, přes akvizici a portfolio management až po vymáhání pohledávek. Umožňují tak hodnocení úvěrového rizika i tvorbu marketingových a vymáhacích strategií.

 

CHCETE VĚDĚT VÍC? Kontaktujte NÁS.